Uiteindelijk gaat het om waarde en niet alleen om geld

De Accounter, voor resultaatverbetering en rust!

Bent u een ondernemer die betere resultaten wilt? Of meer rust? Of meer vrije tijd? Dan is het van primair belang dat u "in control" bent.

Ik help ondernemers die daar zelf onvoldoende tijd, expertise of aandacht voor hebben. Worden de schaarse factoren, mensen, middelen en tijd, wel juist ingezet met het oog op de toekomst van de onderneming op langere termijn?

De focus van de Accounter is gericht op de toekomst, want die kunnen we nog vorm geven. Organiseren doe je vooraf en niet achteraf. De Accounter spreekt de taal van de ondernemer en houdt de vinger aan de pols, zodat plannen ook worden uitgevoerd. Terwijl de ondernemer de handen vrij heeft om te doen waar zijn of haar hart ligt en waar die goed in is.

U wordt als opdrachtgever op passende wijze geïnformeerd. Of dat nu visueel is of aan de hand van uitgebreid cijfermateriaal. Altijd in uw eigen taal!
Wat het beste voor u werkt bepalen we samen, zo lang u maar terecht het gevoel hebt “in control” te zijn. 

“Wanneer je fouten toegeeft, ben je wijzer dan toen je ze beging.” Robert F. Kennedy