De Accounter voor toekomstgericht ondernemerschap!

Eerst het huis op orde!

In welke fase u en uw onderneming zich ook bevinden, het is van belang dat de huidige organisatie in control is.
Eerst weten waar je staat en waar je naar toe wilt. Pas dan is er een doelmatig pad uit te zetten.

De Accounter kan u ondersteunen bij:

- herstructurering van de organisatie of delen er van
- controlling activiteiten, op interim basis of vast
- opzetten, inrichten en onderhouden van administratieve systemen
- bemiddeling bij aan- en verkoop van bedrijven; www.tpm-cf.nl
- het vinden van de juiste koper/- verkoper voor uw onderneming; www.tpm-cf.nl

Voorts kan De Accounter u via een groot netwerk van dienst zijn met onder andere:

- werving en selectie van personeel
- fiscale vraagstukken en financiële planning 
- risico inventarisatie en risk management
- tijdelijke invulling van vacatures
- vraagstukken van juridische aard

De winnaars van vandaag kunnen de verliezers van morgen zijn, dus continue alertheid blijft geboden.